Categories
ยี่ห้อสินค้า
หาอย่างรวดเร็ว
 

ใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหาสินค้าที่คูณต้องการ
ค้นหาพิเศษ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.gustita.com ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง เรายืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. เรามีนโยบายที่จะไม่เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ให้กับบุคคล หรือ หน่วยงานภายนอกใดๆ ยกเว้นแต่
    • หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำข้อมูลไปเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน หรือการดำเนินการทางกฎหมาย
    • คู่ค้าหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง กับบริการที่ท่านเลือกใช้บริการ เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม
    • บุคคลหรือหน่วยงานที่ทาง www.gustita.com ได้รับอนุญาติจากท่าน
  2. เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สำหรับการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับท่านเท่านั้น ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ภายหลังได้
  3. หากท่านมีความต้องการ ที่จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร ข้อมูลจากเรา หรือต้องการที่จะให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่านสามารถแจ้งได้ ที่นี่
.